ประตูเสด็จ
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Welcome Dinner
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference
Welcome Dinner
ประติมากรรมนกหงัง
พื้นที่ส่วนขยาย HCU2
previous arrow
next arrow
Slider
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ . 8th HCU National and International Conference . 华侨崇圣大学第八届国际研讨会

The 8th HCU National and International Conference

Online meeting etiquette for attendees

Online meeting etiquette

for attendees

Important Dates

Activity Date
1. Registration and Submission of Full Paper
Now until 15 April 2021
2. Submission of Revised Full Paper
31 May 2021
3. Notification of the Scientific Committee’s Decision
1 June 2021

4. Submission of the camera-ready research/academic article

and PowerPoint (2010 version) slides for presentation for the full paper

that were accepted for publication.

15 June 2021

5. 8th HCU International Academic Conference

(link to the online platform to be announced later)

Friday, 25th June 2021

For further details please contact :

Office of Academic Development , Huachiew Chalermprakiet University
18/18 Debaratna Road Km. 18, Bangphli District, Samutprakarn 10540 Thailand
Phone: 0-2312-6300 - 79 ext. 1511, 1136, 1422
Email address: conference.hcu@gmail.com

Poster Presentation - Full Version

Download

e-Conference_Proceedings_Fullpaper

OUR PARTNERS

HCU National and International Conference
Scroll to Top rodaslotslot gacorslot88slot online