ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ คุณหทัยรัตน์ โทร. 063-3080-119

คุณจรัชปาณ คงทอง, คุณรจนกร กาหลง

โทร. 0-2312-6300 – 79 ต่อ 1511, 1136, 1422 

Scroll to Top