ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล :
เพศ :

ชาย

หญิง

สถานะทางวิชาการ :

อาจารย์

นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

สาขาวิชา และคณะ :
มหาวิทยาลัย :
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ :
ID Line :
(ถ้ามี)
อีเมล :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
รูปแบบการลงทะเบียน :

ผู้นำเสนอผลงาน ระดับชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 3,200 บาท (ชำระก่อนวันที่ 15 เมษายน 2562)

ผู้นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 3,700 บาท (ชำระก่อนวันที่ 15 เมษายน 2562)

ผู้เข้าร่วมประชุม (บุคคลทั่วไป) อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (ชำระก่อนวันที่ 15 เมษายน 2562)

ผู้เข้าร่วมประชุม (นักศึกษา) อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ชำระก่อนวันที่ 15 เมษายน 2562)

อาหาร :

อาหารทั่วไป

อาหารอิสลาม

อาหารมังสวิรัติ