ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล :
เพศ :

ชาย

หญิง

สถานะทางวิชาการ :

อาจารย์

นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

สาขาวิชา และคณะ :
มหาวิทยาลัย :
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ :
ID Line :
(ถ้ามี)
อีเมล :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
รูปแบบการลงทะเบียน :

ผู้นำเสนอผลงาน ระดับชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (บุคคลทั่วไป) อัตราค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (นักศึกษา) อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

อาหาร :

อาหารทั่วไป

อาหารอิสลาม

อาหารมังสวิรัติ