ประตูเสด็จ
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Welcome Dinner
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference
Welcome Dinner
ประติมากรรมนกหงัง
พื้นที่ส่วนขยาย HCU2
previous arrow
next arrow
Slider
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ . 8th HCU National and International Conference . 华侨崇圣大学第八届国际研讨会

ยินดีต้อนรับสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

(การประชุมวิชาการแบบออนไลน์)

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดการนำเสนอแต่ละห้อง ระดับชาติ

ห้อง รายละเอียด Join Link

------ เวลา 08.00 น. - 11.00 น.------

ห้องย่อย

------ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ------

ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (14 เรื่อง)

[ กำหนดการ ]

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (8 เรื่อง)

[ กำหนดการ ]

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-1 /วิทยาศาสตร์สุขภาพ-5 (6 เรื่อง)

[ กำหนดการ ]

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

ระเบียบการเข้าประชุมสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์

ข้อพึงปฏิบัติ

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์

กำหนดการวันสำคัญ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
31 พฤษภาคม 2564
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
1 มิถุนายน 2564
4. ส่งไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์
15 มิถุนายน 2564
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
    (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
25 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ คุณจรัชปาณ คงทอง คุณรจนกร กาหลง โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com

โปสเตอร์การประชุมฉบับเต็ม

Download

e-Conference_Proceedings_Fullpaper

OUR PARTNERS

Scroll to Top slot88 slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php