ประตูเสด็จ
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference 2019
Welcome Dinner
Event Photo : The 7th HCU National and International Conference
Welcome Dinner
ประติมากรรมนกหงัง
พื้นที่ส่วนขยาย HCU2
previous arrow
next arrow
Slider
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ . 8th HCU National and International Conference . 华侨崇圣大学第八届国际研讨会

ยินดีต้อนรับสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
"งานวิชาการรับใช้สังคม"

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

(การประชุมวิชาการแบบออนไลน์)

โปสเตอร์การประชุมฉบับเต็ม

นับถอยหลังสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

กำหนดการวันสำคัญ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
2. ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข
15 พฤษภาคม 2564
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย
30 พฤษภาคม 2564
4. ส่งไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์
15 มิถุนายน 2564
5. วันประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
    (นำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์)
25 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ คุณจรัชปาณ คงทอง คุณรจนกร กาหลง โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com

OUR PARTNERS

Scroll to Top