ข้อมูลการติดต่อ

สำนักพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2312-6300 - 79 ต่อ 1511, 1136, 1422
E–mail address: conference.hcu@gmail.com