การเข้าร่วมการประชุม

ยินดีต้อนรับสู่โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖

กำหนดวันสำคัญ

devices-4.png
 • เปิดรับใบสมัคร และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

  บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 • ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่แก้ไข

  30 เมษายน 2561

 • แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย

  31 พฤษภาคม 2561

 • ส่งไฟล์ Power Point 2010 สำหรับการนำเสนอและจัดทำโปสเตอร์

  10 มิถุนายน 2561

Our partners

 • client1
 • client2
 • client2
 • client2
 • client2
 • client2
 • client2
 • client2