ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล :
เพศ :

ชาย

หญิง

สถานะทางวิชาการ :

อาจารย์

นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

ท่านเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวหรือไม่ :

ใช่

ไม่ใช่

สาขาวิชา และคณะ :
มหาวิทยาลัย :
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ :
ID Line :
(ถ้ามี)
อีเมล :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
รูปแบบการลงทะเบียน :

ผู้นำเสนอผลงาน ระดับชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 3,200 บาท (ชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563) หลังจากนี้ 3,700 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (บุคคลทั่วไป) อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563) หลังจากนี้ 2,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (นักศึกษา) อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ชำระก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563) หลังจากนี้ 1,500 บาท

อาหาร :

อาหารทั่วไป

อาหารอิสลาม

อาหารมังสวิรัติ